O UDRUŽENJU

Naziv: poslovno best paper writing service udruženje „PREVOZNIK“

Oblik organizovanja: Poslovno Udruženjetheessayclub.com https://writemyessayrapid.com/

Sedište i adresa: Bulevar essaywriterusa com Mihaila Pupina 10E/VP39 Beograd-Novi Beograd, Srbija

Matični Broj: 28247699theessayclub.com https://writemyessayrapid.com/

PIB: 110505938

Datum osnivanja: 20.01.2018

Datum donošenja statuta: 20.01.2018

Delatnost udruženja: 9411 – Delatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca

Podaci o zastupiku:

Ime i prezime: Katarina Matović Vračević

JMBG: 2909971136540

Adresa: Beograd-Novi Beograd, Srbija

Predviđeno vreme na koje se preduzeće osniva: Neograničeno

Oblast ostvarivanja ciljeva: U oblasti drumskog prevoza tereta u domaćem i međunarodnom saobraćaju